Umgengisreglur

UMGENGNISREGLUR Í SLÁTURHÚSINU

Almennar umgengnisreglur fyrir hópa, einstaklinga og leigutaka sem starfa í húsinu.

Reykingar eru með öllu óheimilar í Sláturhúsinu.

1. Leigutaki/Notandi ber ábyrgð á uppsetningu og frágangi fyrir og eftir æfingar eða viðburði og skal gera það eftir samkomulagi við starfsfólk. Húsið er fjölnota og yfirleitt margir aðilar að störfum þar á sama tíma. Því er nauðsynlegt að umgengni sé góð og í samráði við starfsfólk og aðra leigutaka. Skiljið við húsnæðið eins og þið mynduð vilja koma að því sjálf. Við biðjum ykkur um að láta okkur alltaf vita ef þið sjáið eða verðið vör við að einhverju sé ábótavant.

2. Leigutaki/Notandi skal ganga vel um hið leigða rými og búnað og sjá um að rýmið sé hreint og vel frá gengið í lok hvers æfingar/sýningardags. Leigutaki skal sópa gólf og tæma ruslafötur í lok hvers æfingar/sýningardags. Húsið leggur til búnað og efni til ræstinga. Að sýningu/æfingu lokinni skal leigutaki taka leikmynd/búnað niður og koma fyrir í geymslurými, nema annað sé tekið fram. Ef þessu er ekki framfylgt að mati starfsfólks kemur til aukagreiðsla vegna þrifa og/eða frágangs. Kostnaðurinn er tímakaup þeirra starfsmanna sem húsið þarf að leggja til. Húsnæðinu ber leigutaka að skila hreinu og snyrtilegu.

3. Leigutaka/Notanda ber að fjarlægja allan búnað í hans eigu úr húsinu daginn eftir að leigutíma lýkur, nema að um annað sé samið sérstaklega. Annars getur leigusali rukkað leigutaka/notanda um þann kostnað sem fellur til við að losna við eða farga t.d leikmynd eða öðrum búnaði leigutaka.

4. Leigutaki/Notandi ber ábyrgð á þeim skemmdum sem hann eða gestir á hans vegum valda og skal greiða fyrir viðgerðir.

5. Leigutaki/Notandi hefur aðgang að öllu almennu rými Sláturhúsins, s.s anddyri, vélarsal og salernum með þeim skilyrðum að leigutaki/notandi gangi vel um og beri virðingu fyrir húsnæði og munum annara. Leigutak/Notandi ber ábyrgð á eigin búnaði og öðrum verðmætum.

6. Leigutaki/Notandi hefur aðgang að sameiginlegri kaffiaðstöðu í vélarsal. Þar gengur hver frá eftir sig og skilur við eins og hann vill koma að því. Ef að umgengni er ábótavant mun leigusali rukka fyrir frágang og þrif. Leigutaki/Notandi leggur sjálfur til kaffi og te til uppáhellingar.

7. Leigutaki/Notandi hefur aðgang að þráðlausu interneti Sláturhúsins. Halda skal niðurhali í hófi.

8. Sláturhúsið ber ábyrgð á því að miðla upplýsingum um starfsemi hússins til allra sem í húsinu starfa.

9. Sláturhúsið er staðsett við íbúðahverfi og tjaldstæði vinsamlegast gangið hljóðlega um þegar húsið er yfirgefið eftir klukkan 22:00 á virkum dögum og 23:00 um helgar. Einnig ber leigutaka/Notanda að ganga hljóðlega um ef að unnið er á plani við Sláturhúsið, bakvið hús eða í Kornskála.

10. Leigutakar/Notanda, starfsfólk og aðrir sem í húsinu starfa skulu framfylgja öllum reglum og kröfum sem eldvarnareftirlit setur varðandi leikmynd, búninga og annan búnað tengdan æfingum og sýningum, fundum, gjörningum, vinnustofum eða öðru. Alls ekki má byrgja fyrir flóttaleiðir í sýningarrýminu né nokkru öðru rými. Stranglega bannað er að hylja eða hindra aðgang að neyðarljósum, reykskynjurum og slökkvitækjum. Leigutaki/Notandi skal kynna sér rýmingaráætlun og eldvarnir hússins.

11. Sláturhúsið er heimili MMF, Ungmennamiðstöðvar, og listastarfs á Fljótdalshéraði. Það skiptir miklu máli fyrir framgang lista og félagsstarfs á svæðinu að við eigum samastað og til þess þurfa allir að sýna ábyrgð, samkennd og heilindi.

Samþykkt á fundi Bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs, 16. September, 2015.
Byggt á vinnureglum Tjarnarbíós og Sambands Íslenskra Myndlistamanna.