Skip to main content

Wiosna wyjątkowo poźno nastała w tym roku ale zawsze po burzy przychodzi słońce a przynajmniej spokój.

Nasza Wiosna to wiosna polska. To wystawa i cykl eventów prezentujących publiczności Fjordów Wschodnich twórczość artystów polskiej miejszości narodowej zamieszkałej na Islandii. Artystów pomiędzy, artystów trasgenicznych. Którzy z różnych powodów, w różnym momencie ich życia postanowili zamieszkać na Islandii.

Artystów wyjątkowych i różnorodnych. Artystów których twórczość często podejmuje temat tożsamości, relacji z nowym domem czy to poprzez interakcje z naturą, mieszkańcami czy społecznymi i kulturowymi dyskursami.

Ich spojrzenie to jednocześnie spojrzenie kogoś z dystansem, kogoś kto musi napisać swoją historie zaczynają z innej pozycji społecznej, mówiącego innymi językami, uczącego się rozumieć nowe społeczeństwo a to społeczeństwo uczy rozumieć się ich. Z innym spojrzeniem na otoczenie. Często bystrym wyłapującym niuanse nowego domu. To głos migracji która jest jedną z najliczniejszych migracji z europejskiego kręgu kulturowego.

To przede wszystkim utalentowani artyści, to młodzi ambitni przedstawiciele alternatywnych narracji we wspólczesnej sztuce islandzkiej i polskiej. I nasza wiosna chce pokazać to co często ukryte przed islandzkim ale też polskim odbiorcą a także skonfrontować siebie samych. Stać się widzialnymi w blasku słońca.

Hip hip hurra nastała Wiosna!

ARTYŚCI WIOSNY: LUKAS BURY

HUBERT GROMNY

GRZEGORZ ŁAZNIKOW

MAGDALENA ŁUKASIAK

KONRAD KORABIEWSKI

ANNA PAWŁOWSKA

AGNIESZKA SOSNOWSKA

ANNA STORY

WIOLA UJAZDOWSKA

MUZYCY WIOSNY:

KINGA KOZŁOWSKA -

KONRAD GOEN & FORREST FORRESTER

WARSZTATY WIOSNY:

JOGA z SYLWIĄ WOJSZ -

PRAWA PRACOWNICZE I ZWIĄZKI ZAWODOWE NA ISLANDII z ANNĄ MARJANKOWSKĄ I CHRISTINĄ MILCHER

LALKARSTWO z KAROLEM SMACZNYM

MALARSTWO z LUKASEM BURYM

WSZYYSTKIE EVENTY SĄ DARMOWE i Odbywają się w języku polskim/ angielskim/islandzkim!

zgodnie z restrykcjami przestrzegami zasady dwóch metrów oraz oferujemy płyny dezynfekujące.

 

VORIÐ kom seint í ár, en kom að lokum. 

Pólskt vor er listahátíð á vegum mmf og er haldin í Sláturhúsinu. Á hátíðinni munu pólskir listamenn sem eru búsettir í Íslandi sýna verk sín, halda listasmiðju, tónleika ásamt fleiri viðburðum. Listamennirnir hafa mjög fjölbreyttar áherslur, en þeir fjalla allir á einhvern hátt um líf og aðstæður pólska minnihlutans sem býr á Íslandi. Þeir sjálfir hafa flutt til Íslands af misjöfnum ástæðum og eru hæfileikaríkir, ungir og metnaðarfullir samtímalistamenn. 

Hátíðin er styrkt af Sóknaráætlun Austurland og Atvinnu- og menningarsjóði Fljótsdalshéraðs.

LISTAMENNIRNIR ERU :

LUKAS BURY

HUBERT GROMNY

GRZEGORZ ŁAZNIKOW

MAGDALENA ŁUKASIAK

KONRAD KORABIEWSKI

ANNA PAWŁOWSKA

AGNIESZKA SOSNOWSKA

ANNA STORY

WIOLA UJAZDOWSKA

TÓNLISTARFÓLK:

KINGA KOZŁOWSKA -

KONRAD GOEN & FORREST FORRESTER

LEIÐBEINENDUR Í SMIÐJUM:

YOGA með SYLWIA WOJSZ

Réttindi verkamanna og verkalýðsfélög with ANNA MARJANKOWSKA and CHRISTINA MILCHER

BRÚÐULEIKHÚSSMIÐJA með KAROL SMACZNY

MÁLVERK með LUKAS BURY

Allir viðburðir eru ókeypis og eru leiddir á pólsku, ensku eða íslensku.

Við fylgjum 2 metra reglunni og bjóðum upp á helling af handspritti.

 

Spring came late this year but always after a storm there will be sun or at least calm sky.

Our spring is Polish spring. It is an exhibition and series of events presenting to public in East Fjords works by artists representing voice of polish minority based in Iceland. Works of artists that are in between, artists that are transgressive. That decided for different reasons at different moments of their life to move to Iceland.

Artists unique and diverse. Artist that talk in their praxis about identity, relation with a new homeland through interaction with nature, residents or social and cultural discourse in their new place of residency.

Their point of view is a perspective from a distance but also a insight of person that need to begin a new chapter in their story from different social position in other languages and learning new social contexts and new society is learning about them and their stories current ones and those

that their came with. Their gaze is often bright and show nuances that haven’t been seen yet. Their voice is a voice of a one of the biggest migration groups from European cultural circle.

Last but not least their are talented, young ambitious representatives of alternative narrations in contemporary Icelandic and Polish art. And our spring want to show what sometimes is hidden from Icelandic but also Polish viewer but also it is a way to confront themselves. Become visible in sun rays!

Hip hip hurra spring is here!

SPRING ARTISTS:

LUKAS BURY

HUBERT GROMNY

GRZEGORZ ŁAZNIKOW

MAGDALENA ŁUKASIAK

KONRAD KORABIEWSKI

ANNA PAWŁOWSKA

AGNIESZKA SOSNOWSKA

ANNA STORY

WIOLA UJAZDOWSKA

SPRING MUSCIANS:

KINGA KOZŁOWSKA -

KONRAD GOEN & FORREST FORRESTER

SPRING WORKSHOPS:

YOGA with SYLWIA WOJSZ

WORKERS RIGHTS AND WORKERS UNIONS with ANNA MARJANKOWSKA and CHRISTINA MILCHER

PUPPETRY with KAROL SMACZNY

PAINTING with LUKAS BURY

ALL OF EVENTS ARE FREE OF CHARGE and are leaded in polish/english/icelandic

We are following the 2 meter rule and we are providing hand sprit.


That’s the Story of Pete Carroll

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus.