Skip to main content

This year VOR/WIOSNA is a spring full of sounds. Sound is ephemeral, exists in space and fills it, only to then disappear. Sound can be compared to fragrance that surrounds the subject and enters it’s body to create a resonance box. Sound stays in the body for a moment and induces sensation similar to what Freud described as oceanic feeling.

In contrast to visuals, where we can close our eyes or turn our sight from something that we don't want to see,  with sounds we are helpless; covering our ear will only dull the sound around us bringing to the front the echo of our own blood-circulating. We surrender to sounds that are all around us and fill our senses and while our visual senses are intrigued from only one direction, audio signals come from from all directions. The world of sounds wraps us and  articulates  - “my place of existence”. While listening to these sounds we are listening to our own existence.

In search for the sounds that define our own being we will dive in through a series of workshops leaded by polish instructors. Anna Sitko invites us to find our inner voice by white voice technique know from many folk traditions but especially characteristic for Slavic culture. Sounds have been  with us from the beginning of our existence, and our first exposion to audio happens already as a fetus in the womb. Experimental composor  Michel Chion describes this in a poetic way "that after perceived sound a mothers womb becomes a refined sound bath and hearing becomes a “ lonely queen” of our senses because of overwhelming word of fetal waters limits other senses to minimum". That is why musical and sound education is so important in childrens developments and because our festival always remember the "little ones"  we prepared for them and their parents Lifemusic workshops lead by musician and pedagog Adam Świtała.

One of the main index in Lyotard’s concept of experimenting is included into widening the spheres of sensual perception but also experiment is necessary to self expression and creative process. Without a doubt any form of experimentation with sound is one of them.   Bases of electronic music composition are going to be revived by Beniovska - Dj and music producent that regularly performs as part of Canti Spazializzati - a workshop and concert series devoted to theories and practices of experimental music.

The main event of the festival is the opening of Installation: Stock For Future_Emotions, an exhibition by Stefan Kornacki that is the summary of  3 weeks in residency at Slaturhusid.The residency is a part of the project ACT_IN_OUT. Installation Stock For Future_Emotions is a homage to local community, its everyday rhythm and relation between members of the community and time, expressed in audiovisual form. Also on the 23rd in Herdubreid is a concert by Mammoth Ulthana a music duo (Jacek Doroszenko i Rafał Kołacki)  that combines traditional acoustic instruments ( gongs, animal horns, bells and ethnic drums) with various electronics.

Ewelina Leszczyńska from Ex Anima foundation is going to talk about Warsaw Animation Festival and present a selection of animation movies from Poland and Ukraine created by women.

Special guest of our festival is Olia Fedorova multimedia artist living and working in Kharkiv, Ukraine. Olia works with the meanings and senses, studying the mechanisms and problematics of their (trans)formation, using the methods of performative intervention, observation and writing. During  the festival  a new poem by Olia is going to be presented outside Herðubreið.

Anthropologist Maurice Bloch says that everyday thinking is based on compacted clusters of different sourced signs that are more adequate to the audial sphere. Audial spheres are thick, multi- layered, covering and crossing each other. We live in never stoping vibrating zone that enfold us if we want it or not. Our Wiosna allows you to dive in ocean of sounds and what can be expressed by it: from laughter of joy to a scream against atrocity of war. 

-Wiola Ujazdowska, curator of Vor / Wiosna

Vor / Wiosna 2022

  • 21-24 April, 2022

  • 21-24 April, 2022

Tegoroczna Wiosna to wiosna pełna dźwięków. 

Dźwięk jest ulotny, trwa w przestrzeni, wypełnia ją by za chwile zniknąć. Oddziałuję na odbiorcę nie tylko bezpośrednio ale także post factum. Dźwięki można porównać do zapachów ponieważ tak jak one otaczają podmiot i wnikają w jego ciało, czyniąc z niego pudło rezonansowe, wibrując w nim. Człowiek zaczyna myśleć o dźwięku w kategoriach procesów wewnętrznych co często wywołuje wrażenie podobne do opisanego przez Freuda „uczucia oceanicznego”.

W przeciwieństwie do zmysłu wzroku który poprzez zamknięcie powiek czy odwrócenie oczu od tego czego nie chcemy oglądać, wobec dźwięków jesteśmy bezbronni ponieważ zatykając uszy – tylko tłumimy dochodzące do nas odgłosy a na pierwszy plan wysuwa się dźwięk krążącej w naszym ciele krwi. Jesteśmy skazani na dźwięki; otacza nas stałe continuum dźwiękowe i w przeciwieństwie do widzenia które dociera do istoty ludzkiej z jednego kierunku a sygnały dźwiękowe docierają jednocześnie ze wszystkich kierunków. Świat dźwięków spowija nas  a w owych dźwiękach artykułuje się nasza rzeczywistość - „moje miejsce istnienia”. Słuchając tych dźwięków słyszymy własną egzystencje. 

W poszukiwaniu dźwięków które określają naszą egzystencje zanurzymy się poprzez serie warsztatów prowadzonych przez polskich instruktorów. Anna Sitko zaprasza nas do odnalezienia swojego głosu poprzez technikę białego śpiewu znanego z wielu tradycji ludowych ale zwłaszcza popularnej wśród ludów Słowiańskich.

Dźwięk towarzyszy nam od początku naszego jestestwa. Pierwsze doświadczenia dźwiękowe człowiek doznaje już w czwartym miesiącu życia płodowego. Eksperymentalny kompozytor Michel Chion w poetycki sposób określa, że po pierwszym usłyszanym odgłosie łono matki zamienia się w wytworną kąpiel w dźwiękach, a sam zmysł słuchu jest „samotną Królową” naszych zmysłów, ponieważ wszechogarniający świat wód płodowych ogranicza pozostałe zmysły do minimum tego co pozna istota ludzka po porodzie. Stąd też niezwykle, ważnym elementem w rozwoju dziecka jest edukacja muzyczna a Wiosna zawsze pamięta o najmłodszych i  to dla nich przygotwaliśmy warsztaty Lifemusic z muzykiem i edukatorem Adamem Świtałą. 

Jednym z wyznaczników Lyotardowskiej koncepcji eksperymentowania zawiera się w procesie poszerzania sfery naszych doznań zmysłowych ale też sposobem wyrażania siebie. Eksperymentowanie z dźwiękami jest jednym z takich sposobów. Podstawy muzyki eksperymentalnej odkryje przed uczestnikami warsztatów z podstaw tworzenia eksperymentalnych kompozycji muzycznych Beniovska - dj i producentka z Polski tworząca muzykę elektroniczną.
Głównym wydarzeniem festiwalu bedzie otwarcie wystawy podsumującej prawie 3 tygodniowy pobyt rezydencjonalny w ramach projektu ACT_IN_OUT  Stefana Kornackiego. Instalacja Stock For Future _ Emotions opowiada o lokalnej wspólnocie, jej codzienności i relacji z czasem poprzez audio-wizualne środki wyrazu. Tego samego dnia w Herðubreið zagra Mammoth Uthana duet muzyczny ( Jacek Doroszenko i Rafał Kołacki) który w swojej muzyce unikalne łączy tradycjne instrumenty (gongi, rogi, dzwonki, bębny) z kompozycjami elektronicznymi. 

Ewelina Leszczyńska z Fundacji EX- ANIMA, również w sobotę uraczy nas wyselekcjonowanymi animacjami polskich i ukrańskich twórczyń a także opowie o Warszawskim Festiwalu Filmów Animowanych.

Wyjątkowym gościem tegorocznego festiwalu jest Olia Fedorova mieszkająca w Charkowie. Olia jest ukraińska artystką multidyscyplinarną która pracuje ze znaczeniem w konteście postrzegania zmysłowego i procesami ich przemian używając do tego performatywnych interwencji, obserwacji oraz poezji i to właśnie jeden z jej wierszy zobaczymy na zewnątrz Herðubreið w Seydisfjordur.

Antropolog Maurice Bloch zauważa, że codzienne myślenie jest oparte o zbite w monady sieci znaków multi-źródłowych, co bardziej pasuje do sfery audialnej, która jest gęsta, wielowarstwowa, nakładająca czy izolująca się na przemian, żyjemy więc w nieustającej wibrującej sferze która otula nas czy tego chcemy czy nie. Nasza Wiosna pozwoli się zanurzyć się oceanie tego czym jest dźwięk i co można wyrazić poprzez niego; od radości i spontaniczności aż do złości i krzyku niezgody na okrucieństwa wojny.

-Wiola Ujazdowska, kurator

Listamenn / Artyści / Artist

Olia Fedorova

Urodzona w 1994 w Charkowie. Konceptualna artystka multidyscyplinarna, pracuje głównie w technice performance, fotografi, video a także tworzy prace  używając tekstu i słowa. W 2016 ukończyła Charkowską Państwową Akademi Designu i Sztuk Pięknych. Finalistka takich przeglądów i konkursów jak  “Non Stop Media VIII” Festiwal sztuki współczesnej w Charkowie ( 2016), Konkursu imienia Nathana Altmana (Vinnytsia, 2016) który zwycieżyła w 2017; MUHi ( Przegląd młodej ukraińskiej sztuki), Drugiego biennale Młodej Ukrańskiej Sztuki ( Charków 2019). Olia pokazywała swoją twórczosć w ramach wystaw indywudalnch w Charkowie, Dnieprze, Odesie, Iwano-Frankiwisku oraz Turynie ( Włochy). Brała udział w rezydencjach, wystawach zbiorowych oraz projektach w Ukrainie, Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Agentynie, Islandii, Japoni i USA. Mieszka i pracuje w Charkowie.
--

Born in 1994 in Kharkiv. A multidisciplinary concept artist who works with performance, photography, video, and text. In 2016, she graduated from Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts. Finalist of Non Stop Media VIII” Contemporary Art Festival (Kharkiv, 2016); Nathan Altman Contemporary Visual Art Contest finalist (Vinnytsia, 2016) and winner (Vinnytsia, 2017); MUHi (Young Ukrainian Artists) finalist (Kyiv, 2017), Second Biennale of Ukraines Young Art finalist (Kharkiv, 2019). Had solo exhibitions in Kharkiv, Kyiv, Dnipro, Odesa, Ivano-Frankivsk and Turin (Italy). Participated in art residencies, group exhibitions and projects in Ukraine, Poland, Germany, Austria, Great Britain, Spain, Argentina, Iceland, Japan and the USA. Lives and works in Kharkiv.

Mammoth Ulthana

Mammoth Ulthana is a music duo of Jacek Doroszenko and Rafał Kołacki based on a combination of traditional acoustic instruments, field recordings and various electronics. This blend creates a sort of unique and intense musical space build on a strong basis and filled with many unforeseen sound events. The band's sound style is based on a hypothetical tribe called the Mammoth Ulthana who roamed the north in a previous era when life was a struggle for survival. It was a community made up of shamans and paladins of Nature, where everyone gained the knowledge and power to maintain inner balance by entering the spiritual world of sound. The Mammoth Ulthana were mediators in their culture, communicating with the spirits on behalf of the community to ease anxieties, resolve outstanding issues, and provide gifts. The musicians have attempted to bring the tribe back to modern times, using the language of electroacoustic music and combining sounds created through modern technology. By releasing traumatic experiences that affect the spirit, they restore balance and bring the body and mind of the individual to wholeness. They invoke the supernatural realm to find solutions to problems plaguing the community. During the concert in Iceland the musicians will present a slightly different, more electronica-oriented set of compositions and video visuals.

Jacek Doroszenko / electronics, video
Audio-visual artist. Graduated from the Cracow Academy of Fine Arts. Recipient of Artist in Residence programs: Atelierhaus Salzamt in Austria, The Island Resignified in Greece, Kunstnarhuset Messen in Norway, Hangar in Spain etc. He has presented his works and performed in numerous venues. More information: https://doroszenko.com 

Rafał Kołacki / electronics
Musician (Mammoth Ulthana, Hati, Innercity Ensemble, T’ien Lai) and sound curator (CoCArt Music Festival in Torun). He has hundreds of concerts in Europe and the U.S. and created dozens of music publishing. He collaborated with such renowned artists as Z’EV, John Zorn, Steve Buchanan, Robert Curgenven, Slawomir Ciesielski, and Raymond Salvatore Harmon.

More about the band https://mammoth-ulthana.eu

Stefan Kornacki

Stefan Kornacki (1983) margmiðlunarlistamaður, grafískur hönnuður og kvikmyndaleikstjóri, útskrifaður frá Nicolaus Copernicus háskólanum í Torun. 

Stefan Kornacki (born in 1983, Torun) – graphic designer, author of installations, videos, theatrical activities, performances and poet. Stefan Kornacki – graduate of multimedia graphics at the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University in Torun.